Archive for the ‘Organisation’ Category

Vikten av demokratiarbete

december 3, 2008

Igår släpptes rapporten Vikten av demokratiarbete av Unga förtroendevalda som är ett nätverk i Moderata Ungdomsförbundet speciellt inriktat på just unga förtroendevalda. Rapporten behandlar hur demokratiarbetet i kommunerna kan bli bättre och mer relevant. Ordförande för framtagandet av rapporten var jag och därför ligger ämnet mig väldigt varmt om hjärtat. Jag hoppas och tror att rapporten ska bli till stor nytta för alla unga moderata förtroendevalda ut i landet, men kanske även för äldre förtroendevalda samt förtroendevalda med en annan politisk tillhörighet.

Rapporten bifogas här: vikten-av-demokratiarbete

Annonser

Varför så långsamt?

oktober 2, 2008

Riksdagsledamöterna Lennart Hedqvist och Gunnar Axén skriver i en motion att de vill sänka antalet ledamöter i riksdagen från 349 till 249, så långt håller jag med fullständigt. Det finns alldeles för många politiker i riksdagen vilket är ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar och att minska dem med minst 100 ledamöter är ytterst önskvärt. Tyvärr vill motionererna göra det under 20 års period!

Jag kan inte förstå varför det behöver ta så lång tid. Sätt istället ett mål på att 2014 ska det vara 249 ledamöter och sedan kan antalet ledamöter ytterligare sänkas 2018. En rimlig nivå för antal riksdagsledamöter anser jag är 149. Då skulle alla ledamöter ha riktiga arbetsuppgifter och inte som idag då hälften inte gör det de borde göra.

Lägg ner kronofogdemyndigheten!

augusti 25, 2008

I dagens Aftonbladet är där en blänkare på debattsidan angående att lägga ner kronofogdemyndigheten. En mycket bra idé!

Tyvärr har debattören Agneta fel motivering till att lägga ner myndigheten. Hon motiverar det med att låneinstituten som lånar ut till vem som helst, hur som helst, då skulle få det tuffare om de blev tvungna att driva in skulderna själva. Hon tror därmed att SMS-lånen skulle självdö.

Detta i sig anser jag inte vara en motivering  för att lägga ner myndigheten, då målet inte borde vara att motarbeta näringsidkare. Målet skulle istället vara att minska statens onödiga utgifter och reducera det myndighetshav som finns i Sverige idag. Om det i sin tur tar bort några oseriösa utlånare på köpet, klagar inte jag i alla fall.

Lars har fått jobb

augusti 8, 2008

Nu är det klart! Perssons förre statssekreterare Lars Danielsson har fått nytt jobb. Han blir generalkonsul i Hongkong och Macau. Det var nog så långt ifrån Rosenbad och utrikesdepartementet, där han suttit sysslolös sedan skandalen vid hanteringen av tsunamin, som regeringen kunde skicka han. I media har Carl Bildt kritiserats hårt för att han inte låtit Danielsson få några arbetsuppgifter, vilket jag inte förstår hur Bildt kan kritiseras för. Danielsson kan ju uppenbarligen inte sköta sitt jobb, hur ska Bildt då kunna lita på honom?